Niki de Saint Phalle
Skip to main content

Niki de Saint Phalle

1930–2002