Skip to main content

Art & Artists

Yusaku Kamekura

1915–1997